W połowie maja, w reszelskim ,,amfiteatrze” pod patronatem Burmistrza Reszla odbył się VI Festiwalu Piosenki Religijnej. ,,Contate Deo”.
Konkurs poprzedzony był mszą świętą odprawioną w intencji wykonawców przez ks. prałata – Krzysztofa Bumbula, proboszcza parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła. Do udziału w konkursie, który odbył się w czterech kategoriach zgłosiło się 47 podmiotów muzycznych ( soliści i zespoły) nie tylko z naszego województwa. Wśród zespołów zaprezentowała się też grupa z Białorusi.
Studio Wokalne MOK Reszel reprezentowało 12solistów: Paulina Kościelniak, Zosia Jabłoński, Magdalena Demianiuk, Aleksandra Kościelniak, Karolina Michalak, Olga Łucek, Dominika Siwek, Janina Lisiecka, Marta Jałoszewska, Włodzimierz Chmal, Wiesława Hajduk i Krystyna Łożyńska oraz zespół Zgrana Paka i Radośni z Reszla. Oprócz tego w konkursie wystartował reszelski chór parafialny pod batutą Piotra Strzyżewskiego i Klub Seniora Zielonego Parku.

Inicjatorem i głównym organizatorem tego przedsięwzięcia jest Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Chrystiana”. Przegląd w Reszlu odbył się przy współpracy Gminy Reszel, Parafii Pw. Św. Ap. Piotra i Pawła oraz lokalnych instytucji, min.: Gimnazjum Nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Ochotniczej Straży Pożarnej i Miejskiego Ośrodka Kultury.
Koncert poprowadził przedstawiciel Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA – Mateusz Rutynowski, a wykonawców oceniała trzyosobowa komisja, w składzie: Grażyna Bałabańska, Beata Zembrzycka i ks. prałat Krzysztof Bumbul.

Wyniki 6 edycji Festiwalu ,,Contate Deo”:
I kat. soliści do lat 13:
1. Maja Wierzchołowska
2. Maciej Golian
3. Alia Dzielińska
Wyróżnienie: Oliwia Ciechacka, Julia Płocharczyk

II kat. soliści 14-25 lat:
1. Dominika Siwek
2. Michalina Pankiewicz
3. Weronika Pietkiewicz
Wyróżnienie: Olga Łucek, Karolina Michalak

III kat. soliści powyżej 25 lat:
1. Krystyna Łożyńska
2. Włodzimierz Chmal
3. Marta Jałoszewska

Kat. IV Zespoły:
1. Zespół Misericordias
2. Zespół Wokalny Karo
3. Zespół Basibabki
Wyróżnienie: Zespół Wiolinki, Zespół Radośni z Reszla, Zespół Kolin, Schola Łęgajny
Ponadto, wyróżnienie w kategorii Piosenka Papieska, otrzymali: Zespół Laudans (z Białorusi), Trio: Marta Kocenko, Aleksandra Kocenko, Małgorzata Gwiazda.

Galeria foto:

 1,013 wszystkie odwiedziny,  1 dzisiejsi goście