Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu zaprasza. Zajęcia są bezpłatne, ale proszę pamiętajmy o bezpieczeństwie. Warunkiem udziału w zajęciach jest zapoznanie się z regulaminem i podpisanie deklaracji udziału w warsztatach. Osoby dorosłe mogą to zrobić przed rozpoczęciem zajęć. Osoby nieletnie muszą mieć zgodę rodziców lub opiekunów. Tak więc, na pierwszym spotkanie zapraszamy dzieci z rodzicami.

 

 783 wszystkie odwiedziny,  1 dzisiejsi goście