Szanowni Rodzice, Uczestnicy Zajęć

W związku ze wznowieniem części zajęć w Miejskim Ośrodku Kultury w Reszlu podajemy do publicznej wiadomości nowe zasady obowiązujące na terenie Ośrodka w czasie trwania pandemii COVID-19 oraz publikujemy druki oświadczeń i regulamin zajęć. Materiały te są dostępne na stronie mok-reszel.pl

Prosimy Państwa o zapoznanie się z  tymi informacjami i stosowanie się do określonych w regulaminie zasad.

Pierwsze spotkanie będzie miało charakter organizacyjny. Warunkiem koniecznym  jest zapoznanie się z Regulaminem oraz potwierdzenie w formie pisemnej stosownych zgód  i oświadczeń. Uczestnicy/rodzice/opiekunowie będą zobowiązani do dostarczenia na pierwsze zajęcia podpisanych oświadczeń ( do pobrania na stronie mok-reszel.pl ) druki te będą też dostępne  w formie papierowej na pierwszym, organizacyjnym spotkaniu.

Uczestnicy przychodzą na zajęcia punktualnie (nie ma możliwości czekania na zajęcia w budynku MOK). Instruktor prowadzący zajęcia zaprosi Państwa na salę z zachowaniem dystansu społecznego. Proszę pamiętać o maseczkach lub przyłbicach, których noszenie jest obowiązkowe na terenie MOK-u.

Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować dłonie środkiem dezynfekcyjnym znajdującym się przy wejściu głównym do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu.

Proszę pamiętać o tym, że w zajęciach nie mogą brać udziału osoby u których występują jakiekolwiek objawy chorobowe min.: kaszel, katar, przeziębienie,  zawroty głowy, osłabienie, podwyższona temperatura.

 873 wszystkie odwiedziny,  1 dzisiejsi goście