Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu wznawia zajęcia obowiązują nas nowe zasady, które trzeba przeczytać, podpisać i co najważniejsze stosować się do opisanych tam procedur. W sprawach dotyczących zajęć jesteśmy do dyspozycji pod adresem: mokreszelzapisy@gmial.com.

Formularze do pobrania:

Aktualne oświadczeniu uczestnika zajęć

Aktualny regulamin zajęć w MOK Reszel

zgłoszenie chęci udziału w zajęciach

Rodo

 1,233 wszystkie odwiedziny,  1 dzisiejsi goście