Specjalne wydanie „Gazety Reszelskiej” w 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej. Reszel i okolice – opis wydarzeń i osobistych przeżyć ówczesnych mieszkańców w czasie prowadzonych tu działań wojennych. Materiały zaprezentowane w „Gazecie” są w większości tłuczeniami z języka niemieckiego. Wydawca zachował oryginalną pisownie przetłumaczonego tekstu.

 1,758 wszystkie odwiedziny,  1 dzisiejsi goście