Rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu dla seniorów 55+.Celem projektu „W poszukiwaniu społecznej ekonomii wśród osób starszych Warmii i Mazur” jest podnoszenie aktywności społecznej i kompetencji potrzebnych do podnoszenia jakości życia osób starszych z 4 środowisk Warmii i Mazur to jest : Szczytna, Kętrzyna, Reszla i Bartoszyc. Projekt zajmuje się zwiększeniem potencjału kapitału społecznego drzemiącego w starszym pokoleniu i wykorzystaniu tego potencjału do rozwiązywania problemów wewnątrzpokoleniowych osób starszych oraz społeczności lokalnych. Zajęcia prowadzi znany olsztyński trener Zdzisław Gudojć.

Galeria foto:

 806 wszystkie odwiedziny,  1 dzisiejsi goście