Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu zaprasza na wakacje z muzyką. Zajęcia są bezpłatne, ale proszę pamiętajmy o bezpieczeństwie. Warunkiem udziału w warsztatach jest zapoznanie się z regulaminem i podpisanie deklaracji udziału w warsztatach. Osoby dorosłe mogą to zrobić przed rozpoczęciem zajęć. Osoby nieletnie muszą mieć zgodę rodziców lub opiekunów. Tak więc, na pierwszym spotkanie zapraszamy dzieci z rodzicami. Deklaracje udziału w zajęciach można też odebrać w biurze MOK-u, przeczytać i podpisać w domu. Warunkiem udziału w warsztatach jest dostarczenie podpisanej zgody przed rozpoczęciem zajęć. Ilość miejsc ograniczona.

 779 wszystkie odwiedziny,  1 dzisiejsi goście