Zapraszamy na bezpłatne zajęcia do Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu. W pracowni plastycznej MOK Reszel działa już grupa dziecięca. Teraz czekamy na osoby od 14 roku życia. Spotykamy się we wtorki i czwartki.

 391 wszystkie odwiedziny,  2 dzisiejsi goście